ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

İş güvenliği ve sağlığı standartlarının revize edilip güncellenmiş hali ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olup, en değerli varlığınız olan çalışan emekçilerinizi korumanız hususunda size yardım edilecek ve işçi sağlığı ve güvenliğinizi de en üst seviye olan, mükemmelliğe ulaşmanızı sağlayacak bir yönetim sistemi biçimidir.

ISO 45001 Nedir?

iso 45001 2018 iş sağlığı ve güvenliği kalite yönetim sistemi iso 45001 kalite belgesi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartıdır. Bu yönetim standartı, çalışanlara yönelik meslek hastalığı, iş kazaları gibi işle alakalı risklerin belirlenmesi, giderici ve önleyici tedbirler alınarak bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

Uzun zamandır iş sağlığı ve güvenliği yönetimi hakkındaki tüm gereksinimleri ve en iyi yönetim biçimlerini tanımlayan standartlardan olan daha aşina olduğumuz OHSAS 18001’in 2018 yılında yerini almış olan ISO 45001 artık 80’den fazla ülkede uygulanmakta ve kabul görmektedir. Eski iş güvenliği yönetim sistemi olan OHSAS 18001 standartını referans edinerek oluşturulan ISO 45001, diğer ISO yönetim sistemi standartları için oluşturmuş olduğu imajı koruyarak ve yüksek seviyedeki standartları takip edilerek oluşturulmuş olması, mevcut sistemlere entegre edilebilmesini nispeten kolaylaştırmaktadır. Ortak başlıklar arasında liderlik, bağlılık ve organizasyonun bağlamı yer alır. Spesifik gereklilikler, yasal zorunluluklara uyma, iş güvenliği politikaları, tehlike değerlendirmeleri ve risk yönetimi gibi kriterleri ele almaktadır.

ISO 45001:2018 Sağlayacağı Faydalar;

 • İSG politika ve hedefleri gerçekleştirilir ve sürekli iyileştirilebilmesinin önü açılır.
 • İş kazalarının önlenmesi ve azaltılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 • İşçi sağlığı koruma bilinci artar, ve iş yerine karşı bir güven oluşur.
 • İşi ve işçiyi korunması amaçlandığı için teknolojik alanlarda da gelişmenize fayda sağlar.
 • Yeni iş metotları geliştirilmesinin sağlar.
 • Esas amaç iş kazalarının önüne geçmek olduğu için, maliyet kontrolü sağlanır ve maliyetler düşürülür.
 • İSG mevzuatına uygunluk sağlanır ve kurumsallık katar.
 • Rekabet avantajı gelişir, rakiplerinizin bir kaç adım önünüze geçmeniz konusunda, anahtar görevi görür.
 • Marka imajı ve kurumsal itibarın artması sağlanır.
 • ISO 45001, kuruluşunuz için neden gereklidir?

  ISO 45001:2018, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması için tasarlanmıştır.

  OHSAS 18001 Standardından ISO 45001’e Geçiş

  İşletmenizde şu an için OHSAS 18001 belgesini kullanıyor iseniz, yeni ISO 45001:2018 standardının yürürlüğe girme tarihinden (Mart 2018) itibaren üç yıl içerisinde bu standarda geçmeniz gerekmektedir.

  Mart 2021'den sonra OHSAS 18001 belgeleri kullanımdan kaldırılacaktır.

  ISO 45001 Hangi İşletmeler İçin Uygundur?

  İş sağlığı ve güvenliği yönetimlerine yeni geçiş yapmakta olan bir işletmeyseniz, ISO45001 :2018 size rehber olabilir.

  ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi standardı, büyük ve küçük ölçekli işletmeler, kamu ve kar amacı gütmeyen tüm kuruluşlar tarafından rahatlıkla uygulanabilir.

  ISO 45001 Maddeleri Nelerdir Kısaca?

 • Giriş
 • Kapsam
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Terimler ve tanımlar
 • Kuruluşun Bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirmesi
 • İyileştirme
 • ISO 45001 Standart Maddeler Açıkça

 • 1 KAPSAM
 • 2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
 • 3 TERİMLER ve TARİFLER
 • 4 KURULUŞUN BAĞLAMI
 • 4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması
 • 4.2 Çalışanların ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak
 • 4.3 İSGYS kapsamının belirlenmesi
 • 4.4 İSG yönetim sistemi
 • 5 LİDERLİK
 • 5.1 Liderlik ve taahhüt
 • 5.2 Politika
 • 5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
 • 5.4 Çalışanların katılımı ve danışma
 • 6 PLANLAMA
 • 6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
 • 6.2 Hedefler ve bunlara ulaşmak için planlama
 • 7 DESTEK
 • 7.1 Kaynaklar
 • 7.2 Yeterlilik
 • 7.3 Farkındalık
 • 7.4 İletişim
 • 7.5 Dokümante edilmiş bilgi
 • 8 OPERASYON
 • 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
 • 8.1.1 Genel
 • 8.1.2 Tehlikeleri ortadan
 • 8.1.3 Değişiklik yönetimi
 • 8.1.4 Satın alma
 • 8.1.4.1 Genel
 • 8.1.4.2 Yüklenici
 • 8.1.4.3 Dışarıdan tedarik
 • 8.2 Acil duruma hazırlık ve müdahale
 • 9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
 • 9.1.1 Genel
 • 9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
 • 9.2 İç tetkik
 • 9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi
 • 10 İYİLEŞTİRME
 • 10.1 Genel
 • 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
 • 10.3 Sürekli iyileştirme