ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kalite belgesinin amacı firmaların mal ve hizmetlerin kalite standartlarını korumasını ve hangi kriterlere uygun olarak sunuluduğunu göstermeyi sağlamaktır. Kalite yönetim sisteminin kurulması esnasında uyulması gereken standartlardır. Diğer bir deyişle firmaların müşteri memnuniyetini artırması amaçlı kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda öncülük eden İSO tarafından yayımlanmış bir standartlar bütünüdür. Bu yöntem bütün kurum ve kuruluşlarda ayrım gözetmeksizin uygulanabilmektedir. İSO 9001 standartı düzenli olarak 5 yılda bir yenilenmektedir. Bu yenileme esnasında kullanıcıların görüşleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Bu şekilde daha da gelişerek revize edilmiş olur ISO 9001 kalite belgesinin son derece fazla yararları da vardır;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Faydaları

 • Çalışanların bilinçlenmesini sağlar.
 • Kurumsallaşma yolunda 9001 kalite belgesinin önemli bir yeri vardır.
 • Veriler ve istatistiklerinin ölçümler yapması sayesinde doğru analizler elde edilir.
 • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • 9001 kalite belgesi sayesinde, rakip firmalar arasında ön plana çıkılmasını sağlar.
 • İşletmeniniz güvenli bir kalitede olmasını sağlar.
 • Maddi kayıpları azaltır ve pazar payını artırır.
 • İş risklerinin belirlenmesini sağlar böylece karşılaşılabilecek sorunlara karşı potansiyel çözümler üretilmiş olur.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

 • İlk yapılması gereken 9001 kalite belgesi alacağınız kuruluşu seçmektir.
 • Kuruluşa karar verdikten sonra, belgelendirmeden önce sisteminiz için gereken bütün prosedürler, organizasyon şemaları ve belgelendirme firmaları ilgili denetçilere gönderilerek incelemeye tabi tutulur.
 • İnceleyen firmadan olumlu sonuç geldiyse, firmanız için gün belirlenir. Günü geldiği zaman firmanın gönderdiği denetçiler, danışmanlık şirketiyle yapılan çalışmaları denetler. Bu denetlemeler minimum 1 gün, maksimum 6 gün sürer.
 • Akredite edilmiş kuruluşlarının firmanızla anlaşması halinde 1. Ve 2. Aşamalardan oluşan bir denetleme planı gönderilir.
 • Bu denetlemeyi tamamen tarafsız bir baş denetçi ve yardımcı denetçilerden oluşan bir grup yapar.
 • Eğer firmanız, denetleme firmasının istek ve ihtiyaçlarını karşılıyorsa aynı zamanda 1. Ve 2 aşamalar başarıyla tamamlandıysa, İSO 9001 kalite belgesi alınmaya hak kazanmış olursunuz.
 • Kısaca özetlemek gerekirse; İSO kalite belgesi kuruluşların standartını yansıtır. Akredite edilmiş, TÜRKAK gibi kuruluşlardan 5 yılda bir yenilemek suretiyle alınır. İSO kalite belgesinin amacı: kuruluşların kendini geliştirmesi, sistemdeki kusurların ortadan kalkması, kuruluşların daha sistematik ve disiplinli şekilde çalışmasının sağlanmasıdır.

  İSO kalite belgesi alındığı takdirde müşteri memnuniyeti artar, oluşabilecek hatalar önlenir, değişen ihtiyaçlara cevap verilir, kuruşlar kendini geliştirir.

  ISO Kalite Belgesi Almak İçin Gerekenler Nelerdir?

 • Son yıla ait vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Varsa faaliyet belgesi
 • Yetkili imza sirküleri
 • Belgelendirme başvuru formu

 • Bunlar İSO belgesi alınması için gerekli evraklardır.