İso Kalite Belgesi Nedir?

International Organization For Standarts yani kısacası İSO, 1947 yılında 25 ülkeden gelmiş 67 komite eşliğinde İsviçre’ de kurulmuş olup dünya standartlarına uygun olacak şekilde standartlar yayımlamak ve ürünlerin dolaşımına katkıda bulmayı amaçlar. Biraz daha sadeleştirmek gerekirse, küçük veya büyük her türlü kuruluş için gerekli olan İSO, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin kalitesini simgeleyen standartları tüm dünyadan aldığı geri bildirimler sayesinde oluşturan ve denetlenmesini sağlayan organizasyondur. İSO, bir işin nasıl yapılacağını ve hangi standartlara uygun yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil. Kısacası iş politikasını belirler de diyebiliriz. Dünya standartlarına uygunluk denilince standart nedir sorusu akıllara gelebilir. Kısaca açıklamak gerekirse standart, tüm dünya üstünde ölçülebilir durumlar ya da belirli normları anlatır. Belirli bir ölçüye göre yapılmış durumlara, yasalara uygun demektir. Dünya üstünde herkes tarafından kabul gören ve nesnel ölçütlerdir.

İso Kalite Belgesi Nereden Alınır?

İSO kalite belgesini ulusal veya uluslararası akredite olmuş ve bağımsız belgelendirme kurum ve kuruluşlarından alabilirsiniz. Dünya üzerinde çok fazla belgelendirme firması vardır bu firmalar da ülke içi ve ülke dışı akreditasyon kurumlarına bağlıdırlar. Aynı zamanda bu akreditasyon kurumlarının kendilerini akredite ettirmeleri gerekmektedir. Verilen belgelerin geçerli olması için, belgelendirme firmalarının akreditasyonu olmalıdır. Aksi halde verilen belgeler geçerli olmaz.

İSO kalite belgesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri de kalite belgesinin sadece TSE’den alınabileceğinin sanılmasıdır. Ancak kalite belgesinin alınabileceği tek yer TSE değildir. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ‘de İSO kalite belgesi için akredite edilmiş kurumlardan biridir. TÜRKAK ve TSE dışında da akreditasyonlu kurumlar bulunur. Ancak Türkiye’de ihalelere girebilmek için çoğu zaman teknik şartnamede TSE ve TÜRKAK gibi prestijli kurumların akredite ettiği belgeler aranmaktadır. Bunun dışında ülke genelinde 164 ülke de TÜRKAK gibi, akredite belgelendirme kuruluşları da İSO belgesi verebilir.