Marka Tesciline İtiraz

Marka tescil başvuruları, Resmi Marka Bülteni’nde ilan tarihi itibariyle 2 ay boyunca itirazla açık tutulmaktadır.

Marka tescil sahiplerinin markalarının taklit derecesinde benzer olan marka tescil başvurularına, markalarla ilgili kanunlar ve görüşler kapsamında itiraz dosyası Ada Patent'in uzman vekili tarafından hazırlanır. Marka tescil başvurularına itiraz dosyası ve dilekçesi Ada Patent tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ilgili bölümüne iletilir. Marka tescil başvurusu için yapılan itiraz, marka başvuru sahibine bildirilir ve 1 ay içerisinde karşı itirazda bulunması talep edilir. Marka tescil başvurusuna yapılan itirazı inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu gereken ilgili markalarla ilgili kanun kapsamında itirazı kabul veya reddeder. İtirazı kabul edilir ise karşı itiraz (savunma) incelenir ve İtiraz için alınan kararı, hem itiraz edene hem de marka başvuru sahibine bildirilir. Marka tescil başvurusuna yapılan itirazı inceleyen kurulun kararı nihai kesin karardır.

Markaya İtirazın veya Savunmanın Kabul Edilmemesi Durumunda

Marka tescil başvuru sahibi veya marka tescil başvurusuna itiraz eden, Kurul kararını bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine dava açarak Kurul kararının iptal edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Markanın İzlenmesi, Takip Edilmesi ve Korunması

Marka tescili, tescil işleminden sonra da benzer veya taklit başvuru yapılıp yapılmadığı ile ilgili takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü, tescilli markaya benzeyen ve taklit eden başvurular olmaktadır. Marka asıl tescil sahibinin marka hakkını ve piyasadaki itibarını sarsabilirler. Marka tescil sahipleri, yasal hakları için sürekli olarak markalarına benzer bir başvuru yapılıp yapılmadığını kontrol ettirmelidir. Ada Patent “marka takip hizmeti” ile bu konuda marka tescili sahiplerine yardımcı olmaktadır. Üstelik markasını bize tescil ettiren mükelleflere bir yıl marka takibi hediye. Marka tescil sahipleri, markalarının üçüncü kişiler tarafından taklit edildiğini öğrendiğinde yetkili mahkemeye dava açabilir ve savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Markama İtiraz Edildi Ne Yapmam Gerekiyor?

Markanıza itiraz bekleme sürecinde itiraz başvurusu geldiyse alanında uzman marka vekilleri tarafından karşı itiraz dilekçesi yazılıp savunma dosyası hazırlanması gerekmektedir. Savunma dosyası bu hususta çok önem arz etmektedir, doğru hazırlanmamış bir savunma maalesef markanızın reddedilmesine sebep olacaktır. Bu konuda bir profesyonelden destek almanız tavsiye edilmektedir. Hazırlanan bu dosya Türk Patent ve Marka Kurumuna iletilir ve marka kurulunun incelenmesi beklenir. Yaklaşık 2 ay kadar sürebilmektedir.

Markaya Gelen İtiraza Ne Kadar Sürede Savunma Hazırlamam Gerekiyor?

Markanıza itiraz geldiyse bir aylık süre içerisinde karşı itiraz (savunma) yapmanız beklenir. Bu süre içerisinde savunma yapmaz ve kendinizi açıklamazsanız markanız için ret kararı alınacaktır. Doğal olarak yaptığınız yatırımlardan basılı yayınlar (kartvizit, broşür, tabele vb.) kullanamaz hale geleceksiniz. Kullanmaya devam ederseniz de markanıza itiraz eden kurum ve kişi tarafından dava açılabilir ve ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz..