Patent Tescil

Fikrinizi Korumaya Bugünden İtibaren Başlayın!

Yurtiçi Patent Tescili
Faydalı Model Tescili
Yurtdışı Patent Tescili

Patent Başvurusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Patent Başvurularınızı Ada Patent İle Gizlilik Esasına Bağlı Kalarak Gerçekleştirebilirsiniz.

Kısaca Patent Nedir?

Patent, sınırlı bir bölge ve zaman (20 yıl) için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz şekilde üretimi, kullanılması, satılmasını veya ithal edilmesini engelleyebilmek için buluş sahibine tanınan tekel olma hakkıdır. Bu hakkı gösteren resmi belgeye patent denir. Patent başvurusu için dikkat etmeniz gereken kriterler vardır ve bu kriterlere uymayan buluşlar kabul edilmemektedir. Ayrıca patent KOSGEB ve Tübitak'ın bu konuda destekleri bulunmaktadır.


Patent Nedir?

Patentin Kısaca Tanımı

Patent Tanımı:

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretebilme, kullanabilme, satabilme veya ithal edebilme tekel olma hakkına patent tescil hakkı denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir. Bir buluş için buluş sahibine verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başka kişilerce buluşun ticari maksatlı üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca (20 yıl) engelleme hakkı verir.

Patentli bir buluş, tüm fiziki mallar ve haklar gibi; alınıp/ satılabilen, devredilebilen, tüm lisans işlemlerine konu olabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi tüm hukuki işlemlere konu olabilmektedir. Kısaca, buluş sahibinin mülkiyeti tapusu anlamına gelmektedir.

Buluş sahibi patent alma hakkını, buluşu yapana veya onun iş geliştirme stratejilerine ait olup, başkalarına devri ve lisan verilmesi mümkündür. Buluş birden fazla kişi tarafından geliştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur ve buluşun geliştirilmesin de rol oynadıkları için hakları bulunmaktadır. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent alma hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk tescil başvurusunda bulunan kişi, aksi ispatlanıncaya kadar, patent alma hakkının sahibidir.

Patent Nasıl Alınır:

Patent tescil başvurusunun ilk adımı olarak, patent araştırması yapılması gerekmektedir. Bu araştırmayı yapabileceğimiz çeşitli siteler bulunmaktadır. Bu araştırmayı yapmamızın amacı daha önce benzer başvuru örneklerini tarayıp, diğer buluşlara göre yeni olup olmadığını ve daha önceden bir patent başvurusu söz konusu ise elimizdeki buluşu geliştirebilmemiz için bize yol gösterici bir klavuz olarak kullanabilmemizi sağlar. Eğer ki bir teknoloji veya AR-GE, ÜR-GE şirketiniz var veya kurmayı düşünüyor iseniz gerçekleşmiş patent başvurularını icelemek kadar hiç bir şey size fikir veremez

Patent başvurusu için gerekli olanlar şunlardır: Başvuru dilekçesi, tarifname, patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler, buluş konusunu anlatan açıklama (özet), varsa isteme ait resimlerdir.

Patent Çeşitleri:

a-) İncelemeli Patent:

İncelemeli patent, Türk patent ofisine yapılan başvuru neticesinde, tüm dünya veritabanlarında araştırması gerçekleştirilmiş, araştırmadan sonra tekniğin bilinen durumunun aşılması yönünden incelemesi yapılmış, tüm kriterleri karşılayan buluşlara verilen koruyucu sahiplik belgesidir. Tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadğı ile ilgili veritabanı araştırması Türk Patent tarafından veya uluslararası başvurular için Türk Patent'in dahil olduğu anlaşmalar sayesinde, yetkisi kabul edilmiş uluslararası patent ofislerinin araştırma kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. İnceleme ücrete tabi olup, incelemeli patentin koruma süresi 20 yıldır.

b-) İncelemesiz Patent:

İncelemesiz patent, nitelik olarak yine patent sayılır ancak; tescil konusunun gerçekliği ve yararlılığı Türk Patent tarafından garanti edilmez. İncelemesiz patentin koruması süresi 7 yıldı ve bu süre içerisinde inceleme talebinde bulunularak tescilin incelemeli patent'e dönüştürülebilmesi mümkündü. Ancak bu incelemesiz patent başvuru biçimi, artık yürürlükten kaldırıldı ve tüm patent başvuruları incelemeli patent sürecinden geçmektedir.

c-) Faydalı Model Tescili:

Faydalı model tescili, 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre faydalı model tescili belgelerine ilişkin açık bir karar bulunmadığı ve faydalı model tescil belgelerinin geçerli olduğu süre boyunca ay koruma statüsüne sahiptir, patentler için öngörülen tüm koruyucu hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır. Bu model 10 yıl süre ile korunur.

Faydalı Model tescili, nitelik itibariyle patent tescili ile aynı haklara sahiptir. Ancak, patent tescil işlemlerinin uzun sürmesi, kriterlerinin daha hassas olması, inceleme süreci ve araştırma süreci maaliyetlerinin çok daha yüksek olmasından dolayı, faydalı model tescili kavramının önemi hem öğrenciler, hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerin, AR-GE, ÜR-GE süreçlerine katkı sağlaması fikriyle ortaya çıkmıştır ve günümüzde önemi katlanarak artmaktadır. Patent'in karmaşık süreçlerinden dolayı yeni bir sınai hak olarak kanunlarda yer almasını gerektirmiştir.

Yenilik yani tekniğin bilinen durumunu aşmış olan ürün ve hizmetler, sanayiye uygulabilir nitelikte olduğu takdirde yani maddi değeri de bulunuyor ve sanayinin her hangi bir bölümünde kullanılabiliyor olması yeterlidir. Bu niteliğe haiz buluşlar faydalı model tescil belgesi verilerek korunabilmektedir.

d-)Patent ve Faydalı Model Tescil Farkları Nelerdir?

 • Patentin sağladığı tüm Fikri ve Sınai Hak'ları sağlamaktadır.
 • Buluş basamağı aranmaz. (Patentte aranır.)
 • Başvuru aşamaları aynı olsa da süreç daha hızlı ilerler.
 • Daha düşük maliyetlidir.
 • Daha hızlı sonuç ve belge alınır.
 • Koruyuculuğu on yıl geçerlidir ve uzatılamaz. (Patentte 20 yıl)
 • Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

  ada patent faydalı model tescil

  Bir Buluşa Patent Belgesi Verilmesi İçin Aranan Kriterler:

  1-) Yenilik Basamağı:

  Yenilik, tekniğin bilinen durumu aşan tüm buluşlar yenilik kriterini sağlamış demektir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvuru tarihinden önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde herkesçe erişilebilir, yazılı, veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan yani kolay ulaşılabilir bilgilerden oluşmakadır. Ulaşılabilir bilgi tekniğin bilinen durumudur.

  2-) Buluş Basamağı:

  Tekniğin bilinen durumunun aşılması; Buluş bazen yepyeni bir ürün, ilaç, teknolojik cihaz yöntem veya prosesin keşfedilmesi, bazense bilinen bir ürün veya proseste yapılabilen teknik ilerlemeye dönük bir iyileştirmedir. Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından geliştirilen, tekniğin bilinen durumundan kolay bir şekilde akla gelmeyen, çıkarılamayan bir faaliyet sonucu ortaya çıkmış ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilmektedir ve patente konu olabilir.

  3-) Sanayiye Uygulanabilir Olması Basamağı:

  Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir. Yani patentlenen ürün/ hizmetin maddi değerinin olması gerekmektedir.

  Patent Süreci Nasıl İlerler?

  Patent aşamalarını kısaca 11 adımdan oluşmaktadır. Patent başvuru süreci bilgi ve deneyim gerektiren bir konudur bu hususta uzman bir patent vekilinden danışmanlık almanızı öneririz. Ada Patent'e bu konu da güvenebilirsiniz.

 • Tarım dahil sanayide kullanılabilir ve üretilebilir olması gerekmektedir.
 • Ekonomik bir değerinin olması gerekmektedir.
 • 1) Patent Başvurusu Süreci

 • Başvuru formu (Dikkatlice doldurulmalıdır)
 • Başvuru ücreti (Yatırılması zorunludur, bildirim beklenmez)
 • Tarifname (Buluşun eksiksiz anlatıldığı kısımdır)
 • İstemler (Buluşta korunması istenen teknik alanlarını belirttiğimiz kısımdır)
 • Özet (Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır)
 • Resimler (zorunlu değil) (Buluşun teknik resimlerinin bulunduğu kısımdır)
 • Yukarıda yazan belgeler tamamlandıktan sonra başvuru patent başvurusu yapılır.

  2) Patent Şekli İnceleme Süreci

 • Başvuru unsurları tamamlanmış olan patent başvurularının şekli incelemesi yapılır.
 • Başvuruda eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bildirim yapılır.
 • Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir.
 • 3) Patent Araştırması Talebi Süreci

 • Araştırma talebi, başvuruyla birlikte veya 12 ay içinde Araştırma Talep Formu TPE'ye gönderilir
 • Araştırma talebinde bulunulmazsa başvuru geri çekilmiş sayılır.
 • 4) Patent Araştırma Raporu Süreci

 • Bu süreçte buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen ilk adımdır.
 • Araştırma raporunda, başvuru tarihinden önce yayımlanmış patent başvurusu olup olmadığına bakılır.
 • 5) Patentin Yayımlanması Süreci

 • Başvuru yayımı, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.
 • 6) Patentte Görüş Süreci

 • Başvuru yayımından sonra üçüncü kişiler başvurunun patentlenebilirliğine ilişkin görüşlerini kuruma sunarlar.
 • 7) Patentin İncenlemesi Talebi Süreci

 • Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildiriminden sonraki üç ay içerisinde inceleme talebinde bulunmalıdır.
 • Başvuru sahibi, araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir.
 • 8) Patent İnceleme Esnasında Bildirimler ve İnceleme Raporu Süreci

 • Patent başvurusu yapılan buluşun her yönüyle incelendiği adımdır.
 • Bu aşamada yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine / reddine karar verilir.
 • Bu rapor patent verilme / verilmeme kararıyla birlikte başvuru sahibine bildirilir.
 • 9) Patent Belge Düzenlenme Ücreti

 • Patent verilmesine karar verildiyse buluş sahibine patent belgesi verilir.
 • 10) Patentin Yayımlanması

 • Olumlu inceleme raporunun başvuru sahibine bildiriminin ardından Bültende “Belge Yayımı” yapılır.
 • 11) Patent İtiraz İşlemleri Süreci

 • Patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna belirtilen itiraz formuyla birlikte üçüncü kişiler patente itiraz edebilir
 • Yenilik Kriteri

  Patent Başvurusunda Yenilik Kriteri Ne Anlama gelir?

  Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 83. Maddesine göre tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.

  Tekniğin bilinen durumu Nedir?

 • Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusundan önce buluş konusunda toplumca erişilebilir sözlü veya yazılı bilgilerden oluşur. Yani buluşunuzun daha önce başka bir yerde açıklanmamış olması gerekmektedir.
 • Eğer ki buluşunuz dünyanın başka bir yerin de paylaşılmışsa patent verilmez. Bundan dolayı patent başvurusu yapılmadan önce uzman bir patent vekili tarafından buluşun araştırılması ve buluşun yeni olup olmadığı konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.
 • Buluş Kriteri

  Patent Başvurusunda Buluş Şartı

 • Buluş, teknoloji alanında belli bir sorunun çözümü ve teknik özellikleri belirli fikir ürünüdür.
 • Aynı teknik problemin farklı her çözümü ayrı ayrı bir buluştur.
 • Buluş, teknik niteliğe haiz olmalıdır.
 • Buluş bazen yepyeni bir ürün, ilaç, teknolojik cihaz yöntem veya prosesin keşfedilmesi, bazense bilinen bir ürün veya proseste yapılabilen teknik ilerlemeye dönük bir iyileştirmedir.
 • Buluşlar Nasıl Koruma Altına Alınmalıdır?

  Buluşlarınızı iki farklı şekilde koruyabilirsiniz:

 • Buluşlar patent tescili ile korunabilir.
 • Faydalı model tescili ile korunabilir.
 • Buluşlar Neden Koruma Altına Alınmalıdır?

 • Patent sahibi iseniz ürününüzü/buluşunuzu tescil ettirdiğiniz bölgede sizden başka kimsenin ticari kazanç sağlayamayacağı anlamına gelir.
 • Tekel olma hakkı kazanırsınız.
 • İstediğiniz firmaya lisans verip ürettirebilirsiniz.
 • Belirli bir süre de olsa o alanda rakipsiz olursunuz.
 • Sanayiye Uygulanabilirlik Kriteri

  Sanayide Kullanılabilir Olması Şartı

 • Tarım dahil sanayide kullanılabilir ve üretilebilir olması gerekmektedir.
 • Ekonomik bir değerinin olması gerekmektedir.
 • Patent Başvurusunda Neler Sanayi Sayılmaz

 • Psikologluk
 • Avukatlık
 • Doktorluk
 • Dişçilik
 • Mali müşavirlik gibi serbest mesleklerin icrası
 • Ancak bu meslekleri icra ederken gerekebilecek cihazlar/aparatlar patentlenebilir.

  Faydalı Model Nedir?
  Patent Başvurusu İçin Gerekenler Nelerdir?
  Nelere Patent Verilmez?