TÜRKAK ISO Kalite Belgesi Almak İçin Yapılması Gerkenler

TÜRKAK ISO Kalite Belgesi Almak İçin Yapılması Gerkenler Nelerdir?

ISO kalite belgesi alımı için izlenmesi gereken adımlar şunlardır;

  • İlk olarak, tüm firma personellerinin kalite eğitim belgesi alması zorunludur.
  • Firma içi sistem belirlenip, sistem ve çalışma şekli belirlenmelidir. Firma içi çalışma sistemi belirlendikten sonra yöntemlerin tasarımı ve denetlemesi yapıp raporlanmalıdır.
  • Firma Yönetimine sunabilecek bir KYT belirlendikten sonra, firmadaki herkesi kalite belgesi konusunda bilgilendirecek eğitimler yapılmalı ve yürütülmelidir.
  • En önemli noktalardan biriyse kalite yönetim sisteminde yer alacak dosyaları ve prosedürleri belirlemektir. Bunun yanında kayıtların kontrolü yapılmalı ve eğitim gibi konularda çalışanlar bilgilendirilmelidir.
  • Bu şartlar yerine getirildikten sonra, belgelendirme kurumları akredite edilmeli ve TÜRKAK’tan geçerli onay alınmalıdır.
  • Bütün bu işlemlerden sonra İSO kalite belgesi alınmış olur.
  • Kurumsallaşmak, piyasada rekabet etmek ve adını duyurmak isteyen her firmanın TÜRKAK onayıyla İSO kalite belgesi almaları gerekmektedir. İSO belgesi firmaların müşteri memnuniyetini artırması, hizmetlerin kayıt altına alınarak arşivlenmesini, personel memnuniyetinin artmasını sağlar.